Title Image

Ανοιχτή διαβούλευση για την μελέτη ανάπλασης οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (από Σοφοκλή Βενιζέλου ως Αποστολοπούλου)

Ανοιχτή διαβούλευση για την μελέτη ανάπλασης οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (από Σοφοκλή Βενιζέλου ως Αποστολοπούλου)

Υφιστάμενη κατάσταση
Στο σύνολό της, η οδός Ηρώων Πολυτεχνείου χαρακτηρίζεται ως συλλεκτήρια κατηγορίας Δ-δ2 (Δευτερεύουσα αστική οδός, εντός σχεδίου, με βασική λειτουργία την πρόσβαση). Ο δρόμος και σε αυτό το τμήμα, όπως και στο πρώτο είναι στο μεγαλύτερο τμήμα του μονής κατεύθυνσης,  προς την Αποστολοπούλου, πλάτους 7.50μ έως 8.10μ, συμπεριλαμβανομένων και των ρείθρων. Διπλής κατεύθυνσης είναι μόνο στο τμήμα μεταξύ των οδών Ιθώμης και Περικλέους, με πλάτος έκαστης λωρίδας περίπου 3.5μ και ενδιάμεση διαχωριστική νησίδα.
 
Το υπό διαμόρφωση τμήμα, από την οδό Σοφοκλή Βενιζέλου έως την Αποστολοπούλου βρίσκεται σε κακή κατάσταση, με λακκούβες και ρηγματώσεις στο οδόστρωμα. Τα πεζοδρόμια είναι πλάτους (χωρίς τα κράσπεδα) από 0.80μ έως 2.50μ, όμως υπάρχουν διάφορα εμπόδια, όπως δέντρα, κάδοι απορριμμάτων, ζαρντινιέρες, στύλοι κτλ, που δυσχεραίνουν την κίνηση των πεζών , ενώ και οι πλάκες είναι  σε κακή κατάσταση ή ανύπαρκτες σε πολλά σημεία
 
Μετά τη δημιουργία σταθμού Μετρό, με τη στάση «Χολαργός» στη συμβολή της Λεωφ. Μεσογείων και της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, ο κυκλοφοριακός φόρτος επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου έχει αυξηθεί ιδιαιτέρως. Επιπλέον, υπάρχει άναρχη στάθμευση  και στα δύο ρεύματα της οδού (βλ. φωτ. 5) & 4). Ως αποτέλεσμα, το καθαρό πλάτος όδευσης που απομένει είναι στενό και δυσκολεύει την διέλευση των οχημάτων. Τέλος, με τη διαμόρφωση του  πρώτου τμήματος, υπάρχει σαφής αισθητική και ποιοτική διαφορά μεταξύ των δύο τμημάτων, οπότε κρίθηκε απαραίτητη η ολοκλήρωση του έργου και στο β΄ τμήμα, όπως είχα αρχικά προβλεφθεί.
                                                                                                                                                                                                                            
Πρόταση
Η πρόταση για τη διαμόρφωση του β’ τμήματος, συνολικού μήκους 520μ, στηρίζεται στις ίδιες αρχές με αυτές του α’ τμήματος, ώστε η παρέμβαση να αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης. Συγκεκριμένα, από την οδό Σοφοκλή Βενιζέλου έως την οδό Αποστολοπούλου, προτείνεται η αποξήλωση των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος από ρυμοτομική σε ρυμοτομική γραμμή (πλάτος από Ρ.Γ σε Ρ.Γ: 12,0 μ) και η επανακατασκευή τόσο των πεζοδρομίων με διαπλάτυνσή τους κατά ένα περίπου μέτρο και από τις δύο πλευρές, όσο και του οδοστρώματος.  Η συνολική επιφάνεια παρέμβασης υπολογίζεται στα 3400 τμ περίπου.
 
Πεζοδρόμια:
Τα υφιστάμενα πεζοδρόμια αποξηλώνονται και επανακατασκευάζονται με τελική επικάλυψη από πλάκες πεζοδρομίου. Τα δέντρα, που αποτελούν στην υπάρχουσα κατάσταση εμπόδιο, διατηρούνται, ενώ με τη διαπλάτυνση επιτυγχάνεται το απαραίτητο καθαρό πλάτος όδευσης 1.5μ. Τα λοιπά εμπόδια απομακρύνονται, ενώ τοποθετούνται προστατευτικά κολωνάκια δίπλα ακριβώς από το κράσπεδο, για να εμποδίζεται η παράνομη στάθμευση επί των πεζοδρομίων. Τοπικά και όπου το πλάτος είναι ικανό, δημιουργείται ζαρντινιέρα με φύτευση εντός του πεζοδρομίου για επιπλέον προστασία των πεζών.
Στο νότιο πεζοδρόμιο, που οδηγεί στην είσοδο του σταθμού μετρό, επεκτείνεται η όδευση τυφλών όπως διαμορφώθηκε στο α΄ τμήμα, με ειδικές πλάκες, ενώ υπάρχουν σε όλα τα τελειώματα ράμπες εξυπηρέτησης ΑμεΑ. Για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των προσβάσεων και οδεύσεων και των πεζοδρομίων λήφθηκε υπόψη η κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα:
  • Η Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/ΦΕΚ 18Β/15.01.2002 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
  • Η Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 8298/26/3-3-04 «Οδηγός τυφλών – εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, διαδρομές τυφλών (Σύστημα Όδευσης Προσανατολισμού και Οδηγός Ασφάλειας)»
  • Οι Οδηγίες σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους» (www.minenv.gr)
 
Οδόστρωμα:
Δημιουργούνται ζαρντινιέρες εντός του οδοστρώματος με εσοχές για τους κάδους απορριμμάτων, οι οποίες ορίζουν και τις ζώνες στάθμευσης, ενώ λειτουργούν και ως εμπόδια για την ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας των οχημάτων, αφού τοποθετούνται εναλλάξ από τη μια ή την άλλη πλευρά της οδού (οφιοειδής διάταξη). Για τις αποστάσεις μεταξύ των ζαρντινιερών λήφθηκε υπόψη το ΦΕΚ 2302/Δ/ 2013.
Προβλέπονται 48 θέσεις στάθμευσης, πλάτους 2.5μ, εκ των οποίων οι δύο ΑμεΑ, πλάτους 3.5μ, ενώ για τις αποστάσεις των θέσεων από τις διασταυρώσεις οδών, από τα φανάρια, τις πινακίδες STOP κτλ λήφθηκε υπόψη ο Κ.Ο.Κ. άρθρο 34.
Το καθαρό πλάτος όδευσης οχημάτων διαμορφώνεται στα 3.50μ καθαρό, (βάσει των οδηγιών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)- Τεύχος 2- πίνακας 2.2), αφού η οδός χαρακτηρίζεται ως συλλεκτήρια κατηγορίας Δ- δ2 (Δευτερεύουσα αστική οδός, εντός σχεδίου, με βασική λειτουργία την πρόσβαση). Τα ρείθρα είναι 25 εκ. έκαστο και, επομένως, το συνολικό πλάτος οδοστρώματος με τα ρείθρα και τις ζώνες στάθμευσης είναι 6.50μ. Προβλέπονται απόξεση του υφισταμένου ασφαλτικού  τάπητα με χρήση φρέζας, ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος, ασφαλτική προεπάλειψη,  ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού σε όλο το μήκος της οδού.
 
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην διαβούλευση  θα μπορούσαν να αποστείλουν  ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις τους στα email: tmima.meleton@www.chalandri.gr και sygkinoniaka@www.chalandri.gr μέχρι και την Παρασκευή 9/6. Το θέμα θα συζητηθεί  στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής μετά την λήξη της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.
 
Αντι  – ΤΥ
Γερολυμάτος Κ.

Δείτε ΕΔΩ την πρόταση.

Δείτε ΕΔΩ τις ερωτήσεις και απαντήσεις στα πλαίσια της ανοιχτής διαβούλευσης.