Προκηρύξεις προσλήψεων – 2016

Επιλογες Αναζητησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…
Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού…
Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής…
Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 , για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ…
Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) ΠΕ Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου…
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος…
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση