Title Image

9η Συνεδρίαση 2018 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16 Μαΐου 2018

9η Συνεδρίαση 2018 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 16 Μαΐου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ.  : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax  : 2132023904
Email : grammatia.ds@www.chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

 
 

Χαλάνδρι, 11/05/2018
Α.Π.: 17268

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

 

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 16η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
1.Εγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
 
2.Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (πυρασφάλεια).
 
3.Υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας των μαθητευομένων στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ, στον Δήμο μας.
 
4.Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση IΙ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠΕΣ.
 
5.Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2018 του Δήμου.
 
6.Καθορισμός της εισφοράς για την παραχώρηση του Ευριπίδειου Θεάτρου Ρεματιάς Ο.Ε. 2018.
 
7.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τον υπ. αρ. 711/2018 χρηματικό κατάλογο.
 
8.Ψήφιση πρότασης τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία, αδειοδότηση και έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και πλάνο δράσης.
 
9.Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού για εκδηλώσεις – δράσεις που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Χαλανδρίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την ενημέρωση των δημοτών για τους κινδύνους που δημιουργούν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην πόλη μας.
 
10.Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 
11.Έγκριση σκοπιμότητας και πίστωσης δαπάνης για την υποστήριξη της θεατρικής παράστασης της θεατρικής ομάδας των μελών του ΚΑΠΗ.
 
12.Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης δαπάνης για την πραγματοποίηση του 3ου Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ Τρίτης Ηλικίας.
 
13.Έγκριση σκοπιμότητας του προγράμματος για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018.
 
14.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της 1ης περιόδου από 1 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018.
 
15.Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την ενοικίαση φωτιστικών μηχανημάτων και την παροχή υπηρεσιών χειρισμού της φωτιστικής κάλυψης για τις εκδηλώσεις στο Θέατρο Ρεματιάς.
 
16.Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για δημιουργία, εκτύπωση και διανομή διαφημιστικού υλικού, για το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018.
 
17.Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης δαπάνης για την πραγματοποίηση μουσικοθεατρικής παράστασης στο Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου.
 
18.Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού για πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης που οργανώνουν το 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου – Λυκειακές τάξεις και ο Δήμος Χαλανδρίου στο θέατρο Ρεματιάς.
 
19.Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με  τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής  δραστηριοτήτων του Δήμου», για διαφημιστικές καταχωρήσεις δράσεών του στον τοπικό τύπο.
 
20.Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων, ως αναμνηστικά δώρα στους συμμετέχοντες  μαθητές της Α΄ δημοτικού, στον 13ο Μαραθώνιο ανάγνωσης του Δήμου Χαλανδρίου.
 
21.Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την προμήθεια παγωτού, ως κέρασμα στους συμμετέχοντες μαθητές του δημοτικού, στη γιορτή λήξης του 13ου Μαραθώνιου ανάγνωσης του Δήμου Χαλανδρίου.
 
22.Έγκριση δωρεάν συμμετοχής στα προγράμματα του Δήμου, των παιδιών που θα κληρωθούν στη γιορτή λήξης του 13ου Μαραθώνιου Ανάγνωσης, ως χορηγία εκ μέρους του Δήμου.
 
23.Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για την Β’  βάθμια σχολική επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, ποσού 100.000,00 €. 
 
24.Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ένωση Ηπειρωτών Χαλανδρίου» με  ποσό 5.486,00 € για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, τη Δευτέρα 9 Ιουλίου, στο Θέατρο της Ρεματιάς.
 
25.Επιχορήγηση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου με ποσό 2.976,00 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων – δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Ρεματιάς Χαλανδρίου.
 
26.Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου κ. Σίμου Ρούσσου, της Αντιδημάρχου Διοικητικών – Οικονομικών – Κοινωνικής Μέριμνας κ. Έλενας Χριστούλη και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος – Καθαριότητας κ. Δημήτριου Χριστουλάκη, στην πόλη Cascais της Πορτογαλίας για τη συμμετοχή τους στη συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος WASTE4THINK.
 
27.Παραχώρηση στεγασμένου χώρου στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο οποίος θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς του Προσκοπικού έργου.
 
28.Αντικατάσταση μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και επιτροπών παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2018.
 
29.Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 12591/5-4-2018 σύμβασης για την προμήθεια Η/Υ και μηχανογραφικού εξοπλισμού.
 
30.Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 79/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών για την διάνοιξη της οδού Περικλέους από την οδό Υπάτης έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 603 του Δήμου Χαλανδρίου.
 
31.Έγκριση παράτασης παράδοσης μελετών εφαρμογής Η/Μ & Στατικών της μελέτης για την ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Χαλανδρίου.
 
32.Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής» (Α.Μ. 14/2016).
 
33.Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ