Title Image

21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 19η Οκτωβρίου 2018

21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 19η Οκτωβρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ.  : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax  : 2132023904
Email : grammatia.ds@chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Χαλάνδρι, 15/10/2018
Α.Π.:  36230

ΠΡΟΣ:
1) ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

 21η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2019.

 

  1. Καθορισμός συντελεστών φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) για το οικονομικό έτος 2019.

 

  1. Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση, για το οικονομικό έτος 2019.

 

  1. Καθορισμός των τελών Κοιμητηρίου του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019.

 

  1. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2019.

 

  1. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών – Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη συμπληρωματική εγγραφή βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2018 – 2019 (Γ’ ΕΠΙΛΟΓΗ).

 

  1. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών – Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για την αναπροσαρμογή ή μη τροφείων σε νήπιο του 3ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για την Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου.

 

9. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για την Β’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και βιντεοπροβολέων.

 

10. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

 

11. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για προμήθεια πλακετών απονομής τιμητικής διάκρισης σε συμπολίτες μας, που συνέβαλαν στη σωτηρία κατοίκων από τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, στο Μάτι Αττικής.

 

12. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για τη δημιουργία και λειτουργία καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών εργαστηρίων στο Δήμο Χαλανδρίου για την περίοδο 2018 – 2019.

 

13. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση της αφηγηματικής παράστασης «ΛΟΓΙΑ ΦΤΕΡΑ ΛΟΓΙΑ ΣΠΑΘΙΑ».

 

14. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για τέσσερις (4) διαφημιστικές καταχωρίσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος μας.

 

15. Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση ενημερωτικής δράσης.

 

16. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών των δύο κυκλοφορητών του μηχανοστασίου του κολυμβητηρίου «Π. Παπαγιαννόπουλος».

 

17. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου Φίλιππος Πολυδρόσου Χαλανδρίου.

 

18. Κατ΄ αρχήν έγκριση για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία Κ.Ε.Π. στην περιοχή του Πατήματος Ι.

 

19. Συνέχιση της δωρεάν παραχώρησης του οικήματος στο οικόπεδο «Μαμμόπουλου», επί της οδού Αγ. Παρασκευής 86, στον Κοι.Σ.Π.Ε. «ΕΥ ΖΗΝ», για δύο επί πλέον χρόνια (από 25/08/2018 μέχρι 24/08/2020).

 

20. Έγκριση του ιδιωτικού συμφωνητικού συνέχισης της μίσθωσης του ακινήτου που καλύπτει τις ανάγκες του 2ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου και του Δημοσίου ΙΕΚ Χαλανδρίου.

 

21. Λειτουργία των Τμημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης: Αποκομιδής Απορριμμάτων & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων, Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων, Διοικητικής Υποστήριξης και του Προσωπικού του Φυλακίου του Αμαξοστασίου σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές & εξαιρέσιμες έτους 2019.

 

22. Καθιέρωση ωραρίου των Τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος: Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2019.

 

23. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των τμημάτων της Δ/νσης Πολιτισμού και Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου έτους 2019.

 

24. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου για το έτος 2019.

 

25. Αποδοχή της έγκρισης των θέσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής και έγκριση υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, περιόδου 2018 – 2019.

 

26. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

27. Έγκριση της μελέτης «Διαμόρφωση παραρεμάτιας ζώνης περιοχής οδού Γρίβα & συμμετοχική ανάπλαση περιοχής Συνοικισμού».

 

28. Έγκριση κυκλοφοριακών αλλαγών στην οδό Π. Μπακογιάννη (πλησίον 16ου Δημοτικού και 16ου Νηπιαγωγείου) και πέριξ οδών για λόγους οδικής ασφάλειας.

 

29. Λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή των δικαστικών εξόδων της αποζημίωσης, βάσει της με αριθμό 11/2004 πράξης αναλογισμού κατόπιν της με αριθμό 420/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα δημόσιο 2) για τους δικαιούχους της αποζημίωσης Ελένης Σιδεράτου και Νικήτα Καραγιάννη.

 

30. Επιβολή προστίμου για παράνομη διαφήμιση.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ