ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Χαλάνδρι, 02/03/2007

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 Α.Π. 4191
 

   ΑΡ. 

 

   – 7η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ———-

 

 – 2007


 


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2) την 8η Μαρτίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 μ.μ. να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


  Α/Α              Θ Ε Μ Α Τ Α


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτηση συμπληρωματικού δανείου από το Τ.Π.Δ.


2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διόρθωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς το Τ.Π.Δ. για τη συνομολόγηση του εγκεκριμένου δανείου με την 3107/7-6-06 συνεδρίαση του Τ.Π.Δ.


3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2007 του Ν.Π. «Φιλαρμονική» του Δήμου μας.


4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2007 του Ν.Π. «Σ.ΚΕ.Π.Ι.» του Δήμου μας.


5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό ειδικής γραμματέως του Σ.ΚΕ.Π.Ι.


6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 102/2006 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Α.Π.Η.


7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2007.


8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για κάλυψη παροδικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3051/02.


9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη και επαναψήφιση της υπ’ αριθμ. 520/2006 απόφασης Δ.Σ. για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από χρέωση ακινήτου που αφορά αποχέτευση.


10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2007.


11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής και έγκριση πίστωσης 700,00 € για συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου μας σε σεμινάριο.


12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης για ενημέρωση δημοτών από το Γραφείο Καταναλωτών και Επιχειρήσεων.


13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης για την Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου 2007.


14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησιών στην περιοχή Πάτημα ΙΙ Χαλανδρίου.


15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος οικοπέδου στο Ο.Τ. 1255, σύμφωνα με την 7576/1042/6-7-1998 προκαταρκτική διορθωτική πράξη εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα Ι επί της οδού Π. Μπακογιάννη.


16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Μικρά υδραυλικά έργα» Α.Μ. 15/06, προϋπ. 150.000 €.


17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ονομασία αίθουσας βιβλιοθήκης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.


 Χαλάνδρι, 02/03/2007
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗΣΕμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση