Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, 16η Συνεδρίαση 2006

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση