Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, 17η Συνεδρίαση 2006

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση