Title Image

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών στο ΚΕΠ Κάτω Χαλανδρίου

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών στο ΚΕΠ Κάτω Χαλανδρίου

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών στο ΚΕΠ Κάτω Χαλανδρίου, που δεν λειτουργούσαν τις προηγούμενες μέρες, λόγω μετάπτωσης από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ 1 στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2.