Title Image

Απόφαση κατακύρωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Ο.Ε.2011’

Απόφαση κατακύρωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Ο.Ε.2011’

 

 ΑΔΑ: 4Α3ΚΩΗΔ-Χ

   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Χαλάνδρι, 14/06/2011

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Κ.Α.  20.6635.05, 35.6635.05

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 & 45.6635.05 

 

 AΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 406/11


Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


 
Έχοντας υπόψη:


1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2) Την 11389/93 υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του ΕΚΠOTΑ στους ΟΤΑ, την με αρ. απόφασης 35130/739(ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-10) (Aύξηση ορίου σε 60.000 € του πρόχειρου διαγωνισμού) , Ν. 2286/95 καθώς και του Ν.3852/10.
3)Την με αρ. 01/11  μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου για την προμήθεια σάκκων απορριμμάτων προϋπολογισμού 40.200,00 € με ΦΠΑ 23%, .
4)Την με αρ. 166/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση όρων  διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού και ψήφισης σχετικής πίστωσης σε βάρος των ΚΑ 20.6635.05(30.000,00€), 35.6635.05(10.000,00€) και 45.6635.05(200,00€) του προϋπολογισμού του Δήμου o.ε. 2011.
5)Το από 09/06/2011 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και στον οποίο γίνεται αποδεκτή η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε στον διαγωνισμό ,της εταιρίας ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ, και η οποία προσέφερε την ως άνω προμήθεια βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της με Α.Μ. 01/11 στην τιμή των €  30.144,40 πλέον  ΦΠΑ 23%. 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1. Αναθέτουμε την προμήθεια σάκκων απορριμμάτων, που αναφέρονται στην με αριθμόν 01/11  μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου και στην τεχνική και οικονομική προσφορά, στην εταιρία ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ, ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ,  με το ποσό των 30.144,40€ επί πλέον  ΦΠΑ 23% ποσού 6.933,21€ συνολικής αξίας  37.077,61€.
2. Εγκρίνεται η έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος των με ΚΑ 20.6635.05, 35.6635.05 και 45.6635.05 πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2011 στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας, βάσει ισόποσων τιμολογίων της και των συνημμένων σχετικών δικαιολογητικών.
3. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στα αρμόδια τμήματα και έλαβε αύξοντα αριθμό 406/11.                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ       


 


                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ