Title Image

Προκήρυξη διαγωνισμού ‘Αναδιοργάνωση Οικονομικών Λειτουργιών του Δήμου Χαλανδρίου’

Προκήρυξη διαγωνισμού ‘Αναδιοργάνωση Οικονομικών Λειτουργιών του Δήμου Χαλανδρίου’


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Χαλάνδρι, 21 Οκτωβρίου 2009

 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 Αρ. Πρωτ. 17766

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
 Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου  
 15234 Χαλάνδρι  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο «Αναδιοργάνωση Οικονομικών Λειτουργιών του Δήμου Χαλανδρίου», με Α.Μ. 10/09, συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € (εβδομήντα χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%), που έχει ενταχθεί στο μέτρο 1.3 «Έργα οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.», του Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Χαλανδρίου.
Στόχος του έργου είναι αφενός η αποτελεσματική αναδιοργάνωση των Οικονομικών Λειτουργιών του Δήμου και η ανάπτυξη και εγκατάσταση σύγχρονων οργανωτικών συστημάτων υποστήριξης και λειτουργίας, που θα επιτρέπουν την παροχή έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και αφετέρου η καθιέρωση πλαισίου αυτοαξιολόγησης του συνόλου των υπηρεσιών του Δήμου, με βάση το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Κ.Π.Α.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 13/11/2009, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00π.μ. Το έργο έχει διάρκεια 5 (πέντε) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00€.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας».
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Κοινοπραξίες ή Ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα  (Έλληνες ή Αλλοδαποί),  ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνονται δημόσια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Τα έξοδα των δημοσιεύσεων βαρύνουν το Δήμο.


Κατεβάστε το Αναλυτικό Τεύχος των όρων του διαγωνισμού (σε μορφή .pdf  ).


Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό (σε μορφή .doc )