Title Image

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ‘Μελέτη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Δήμου Χαλανδρίου’

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ‘Μελέτη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Δήμου Χαλανδρίου’


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Χαλάνδρι, 23 Σεπτεμβρίου 2009

 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 Αρ. Πρωτ. 15894

 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
 Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου  
 15234 Χαλάνδρι  


                   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο «Μελέτη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Δήμου Χαλανδρίου», με Α.Μ. 12/09, προϋπολογισμού 80.000,00€ (ογδόντα χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%), που έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.1α  του Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Χαλανδρίου.


Σκοπός του παρόντος έργου είναι να διαμορφώσει το σχέδιο δράσης του Δήμου Χαλανδρίου για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ως υποστήριξη της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου και με βάση τις προτεραιότητές του, σε ένα σύνολο έργων (σχετικών πεδίων/ προτάσεων παρέμβασης) του Δήμου, σε αντιστοίχησή και εναρμόνιση, με τις προτεραιότητες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και κυρίως με τις προτεραιότητες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αττικής καθώς και των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας.


Το έργο αφορά στην παροχή τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής στήριξης και συνδρομής στις υπηρεσίες και στους εποπτευόμενους φορείς του Δήμου  Χαλανδρίου, στη φάση του προγραμματισμού και προετοιμασίας (ωρίμανση) συγχρηματοδοτούμενων έργων (δεν περιλαμβάνονται πράξεις υποδομών – τεχνικά έργα).


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στη φάση προγραμματισμού των έργων αφορούν σε υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου
 Ανίχνευση αναγκών, αξιολόγηση και ιεράρχηση αυτών
 Επεξεργασία και αξιοποίηση υφιστάμενων προτάσεων έργων
 Παρακολούθηση προσκλήσεων και κατάρτιση προγράμματος για την υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα, σε προγράμματα εδαφικής συνεργασίας και σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 Σύνταξη αναλυτικών τεχνικών δελτίων
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 16η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ.


Το έργο έχει διάρκεια πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.


Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€.


Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας».


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Κοινοπραξίες ή Ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα  (Έλληνες ή Αλλοδαποί),  ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.


Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.


Η αποσφράγιση των προσφορών γίνονται δημόσια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.


Τα έξοδα των δημοσιεύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο.


Η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Δήμου. (http://www.www.chalandri.gr).


Aναλυτικά το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού Μελέτη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Δήμου Χαλανδρίου (σε μορφή .pdf )

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση