Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την υπηρεσία «ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και Α.Μ. 105/2019

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση