Διακήρυξη δημόσιου πλειδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου με αρ. πρωτ 62/5-6-2020

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση