ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη αναγκών με παροχή υπηρεσιών για τέσσερα (4) άτομα ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης και ναυαγοσωστικό δίπλωμα

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση