Ανακοίνωση (αρ. πρωτ. 12732/15.4.2020) για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4μηνης διάρκειας) στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊούΑνακοίνωση (αρ. πρωτ. 12732/15.4.2020) για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4μηνης διάρκειας) στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού .

Τα αρχεία των αιτήσεων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή  από 17/4/2020 έως και 24/4/2020 στο : protokollo@halandri.gr

 Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση