Title Image

25η Συνεδρίαση 2017 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οικονομικής Επιτροπής – 23 Ιουνίου 2017

25η Συνεδρίαση 2017 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οικονομικής Επιτροπής – 23 Ιουνίου 2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ.  : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax  : 2132023904
Emai : grammatia.ds@www.chalandri.gr
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου
Χαλάνδρι, 19/06/2017
Α.Π.: 20719
ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

(σε περίπτωση απουσίας σας,  να ειδοποιείτε
το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να παραστείτε στη συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10)

2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

25η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την 23η Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πολυετούς δαπάνης συνολικού ύψους 800.558,73 € και διάθεση πιστώσεων ποσού 75.046,22 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2017, «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου».
2. Έγκριση πολυετούς δαπάνης συνολικού ύψους 253.500,57 € και διάθεση πιστώσεων ποσού 61.484,50 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2017, για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
3. Έγκριση πίστωσης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά ταινιών γραμματοσήμανσης.
4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υπ΄ αριθμ. 42/2017 μελέτη με τίτλο «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων».
5. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 148,80 € του Κ.Α. 20.6615.01 για προμήθεια banners για την οικιακή κομποστοποίηση.
6. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ηράκλειο της Κρήτης για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ στις 6-7 Απριλίου 2017.
7. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση του κ. Σπυρίδωνα Νιάκα στο Ηράκλειο της Κρήτης για τη συμμετοχή του στο συνέδριο που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ στις 6-7 Απριλίου 2017.
8. Παράταση προθεσμίας απόδοσης εντάλματος προπληρωμής.
9. Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της 40/2017 μελέτης της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
10. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών της 45/2017 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια και φύτευση φυτών στη νησίδα της οδού Ηρακλείτου και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Πρακτικού της 2ης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».
12. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Κουνέλη, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων, αρ. 67, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17799, για την παράστασή του στο 20ο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συζήτηση της με αριθμό πινακίου 26/31-7-2017 με ΠΡ 10Α/2-1-2014 προσφυγής.
13. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Κουνέλη, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων, αρ. 67, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17799, για την παράσταση του Δήμου Χαλανδρίου στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συζήτηση της 8/12-7-2017 με ΠΡ 26553Β/14-5-2013 και ΓΑΚ 12428/2013 προσφυγής.
14. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου (ΑΜ/ΔΣΑ 18656), όπως παραστεί κατά τη δικάσιμο της 4ης-7-2017, προκειμένου να υποστηρίξει την με αρ. εισ.: ΕΦ6232/10-11-2016 έφεση του Δήμου Χαλανδρίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 11ο, Μονομελές).
15. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά της επιδοθείσης δι΄ απογράφου υπ΄ αριθ. 3291/2010 τελεσίδικης απόφασης του Εφ. Αθ. (19ο τμ.) κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
16. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά της επιδοθείσης δι΄ απογράφου υπ΄ αριθ. 8468/2008 τελεσίδικης απόφασης του Πολ. Πρωτ. Αθ. κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
17. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά της επιδοθείσης δι΄ απογράφου υπ΄ αριθ. 1876/2008 τελεσίδικης απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθ. (τμήμα μισθώσεων) κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
18. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. 6176/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (28ο τμήμα, Τριμελές) η οποία απέρριψε τη με ΓΑΚ 34815/2010 προσφυγή του κ. Χ. Γιαννακόπουλου, στο μέλος που στρέφεται κατά του Δήμου Χαλανδρίου.
19. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου, για να γνωμοδοτήσει για την κατάθεση ή μη αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά του υπ΄ αριθ. 1ο/18-1-2016 (θέμα 1ο) πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 του Ν. 3463/2006 Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών.
20. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, για τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμό 611/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς και για την εκτελεστότητα ή μη αυτής.
21. Παροχή πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Φώτιο Καλόγρη, κάτοικο Αθηνών, οδός Τενέδου αριθμός 3, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34169, για τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριθμό 7754/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
                                                                                                                                                                                                                      
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

                                                                        

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση