ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 4μηνης διάρκειας στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση