Παρατείνεται έως τέλη Αυγούστου η δήλωση – διόρθωση τ.μ. ακινήτων στους ΟΤΑΗ δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Χαλανδρίου ενημερώνει τους πολίτες ότι η προθεσμία υποβολής αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης τ.μ. των ακινήτων και η προθεσμία δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων και μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων, παρατείνεται μέχρι 31/08/2020.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης αναφέρει:

Σας ενημερώνουμε ότι  σύμφωνα  με την παράγραφο 2 του  άρθρου 375 του Ν. 4700/2020 ορίζεται:

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται από τη λήξη της, έως τις 31.8.2020. Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’167), η προθεσμία παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) παρατείνεται από τη λήξη της έως 31.8.2020.»

Συνεπώς, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης τ.μ. των ακινήτων και η προθεσμία δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων και μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων, μέχρι 31/08/2020.Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση