Title Image

Ψήφισμα του Δ.Σ. Χαλανδρίου για το άνοιγμα των σχολείων – «Απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα με ευθύνη της Πολιτείας»

Ψήφισμα του Δ.Σ. Χαλανδρίου για το άνοιγμα των σχολείων – «Απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα με ευθύνη της Πολιτείας»

Με ψήφισμά του από τις 8 Σεπτεμβρίου 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου καλεί την Πολιτεία να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, διεκδικώντας μεταξύ άλλων μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τάξη, πρόσληψη διδακτικού προσωπικού, αύξηση του μόνιμου προσωπικού καθαριότητας, διενέργεια τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για έλεγχο Covid-19, αύξηση των κονδυλίων για μέσα ατομικής προστασίας, αντισηπτικά και είδη καθαρισμού, δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας στα σχολεία, καθώς και κοινωνικής υπηρεσίας για τη διαχείριση των κρουσμάτων και των επιπτώσεων της πανδημίας.

Αναλυτικά το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου αναφέρει:

To Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου θεωρώντας ως καθοριστική για τη φυσιολογική, νοητική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού τη δια ζώσης συμμετοχή στη σχολική ζωή και εκφράζοντας τις εύλογες ανησυχίες και τους προβληματισμούς χιλιάδων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών απαιτεί το άνοιγμα των σχολείων να γίνει με όρους, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία τόσο του παιδιού και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, όσο και των εκπαιδευτικών.

Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 σε πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες λόγω της έξαρσης του κορονοϊού και της αναγκαιότητας για τη λήψη των αποτελεσματικότερων μέσων προστασίας για την ασφάλεια παιδιών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, καθώς και των οικογενειών τους. Στο ασφυκτικό αυτό πλαίσιο, που δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο μετά την κυβερνητική απόφαση για αύξηση του αριθμού των παιδιών ανά τάξη στα 25 (η οποία νομοθετήθηκε εν μέσω πανδημίας), ο Δήμος Χαλανδρίου έχει μεριμνήσει, με ομόφωνες αποφάσεις των οργάνων του, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του και στο εύρος των περιθωρίων για τη λήψη ορισμένων κατάλληλων μέτρων.

Όμως το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου εκτιμά ότι τα παραπάνω μέτρα δεν επαρκούν και προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια απαιτούνται μια σειρά
από ουσιαστικά μέτρα τα οποία αποτελούν ευθύνη της Πολιτείας.

Διεκδικούμε άμεσα από την Πολιτεία:

► Μείωση του αριθμού των μαθητών σε 15 παιδιά ανά τάξη, με πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού.

► Άμεση κάλυψη της μισθοδοσίας από το υπουργείο Εσωτερικών των σχολικών καθαριστριών που προσλήφθηκαν, σε εκπλήρωση της υπόσχεσης που δόθηκε προς τους δήμους.

► Αύξηση του μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων.

► Διενέργεια μαζικών, επαναλαμβανόμενων τεστ για έλεγχο Covid-19 σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

► Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας στα σχολεία καθώς και κοινωνικής υπηρεσίας για τη διαχείριση των κρουσμάτων και των επιπτώσεων της πανδημίας.

► Αύξηση των κονδυλίων για μέσα ατομικής προστασίας, αντισηπτικά  και είδη καθαρισμού.

► Επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων σε όλα τα σχολεία του Χαλανδρίου, πέραν των τεσσάρων που ήδη έχουν ορισθεί.

Διεκδικούμε ακόμη για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων σχολείων

► Διερεύνηση τής εξασφάλισης κατάλληλων χώρων ώστε να είναι εφικτή η τήρηση των αποστάσεων σε κάθε τάξη. Εκπόνηση πανελλαδικού σχεδιασμού για νέα σχολικά κτίρια για την κάλυψη των αναγκών σχολικής στέγης.

► Κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς, με μόνιμες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Τι έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Δήμος

Ο Δήμος Χαλανδρίου από την πλευρά του έχει μεριμνήσει για την προμήθεια μασκών, ούτως ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων της πόλης, σε περίπτωση που καθυστερήσει η εκτέλεση της απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών.

Επίσης ολοκληρώθηκε εγκαίρως η διαδικασία έκδοσης των οριστικών πινάκων και πρόσληψης των σχολικών καθαριστριών -33 πλήρους απασχόλησης και 2 μερικής- οι οποίες θα εργάζονται πλέον με καθεστώς συμβάσεων ορισμένου χρόνου και διάρκειας πλήρους απασχόλησης εξήμισι ωρών και βρίσκονται ήδη στα σχολεία του Δήμου για να αναλάβουν υπηρεσία. Ο αριθμός είναι αυτός που κατένειμε το υπουργείο και διεκδικούμε την αύξησή του.

Επιπλέον έχουν γίνει οι αναγκαίες εργασίες καθαρισμού στα προαύλια των σχολικών συγκροτημάτων της πόλης, με ευθύνη των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου, καθώς και έργα συντήρησης και αναβάθμισης των σχολείων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Διεκδικούμε από την Πολιτεία να ανταποκριθεί στα παραπάνω αιτήματα έγκαιρα ώστε τα σχολεία μας να ανοίξουν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.