Title Image

Έκδοση προκήρυξης 8Κ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 67/τ. Α.Σ.Ε.Π./14.10.2022) που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου προσωπικού Παν/κής και Τεχν/κής Εκπαίδευσης

Έκδοση προκήρυξης 8Κ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 67/τ. Α.Σ.Ε.Π./14.10.2022) που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου προσωπικού Παν/κής και Τεχν/κής Εκπαίδευσης

Δείτε παρακάτω την έκδοση προκήρυξης 8Κ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 67/τ. Α.Σ.Ε.Π./14.10.2022) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικότερα:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  8Κ/2022

8K/2022 Φ.Ε.Κ. Α.Σ.Ε.Π. 67/τ.