Συμφωνική ορχήστρα νέων

Μέσα στην πρωτόγνωρη, για τη γενιά μας, κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας αλλά και ολόκληρος ο κόσμος, μια πρωτοβουλία πολιτών μπορώντας  να διακρίνει μέσα  στα διάφορα ελλείμματα πέρα από το οικονομικό, και το πολιτιστικό, αποφάσισαν, να βάλουν στην καθημερινότητα των ανθρώπων και κυρίως των παιδιών τους, την τέχνη.

Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για ουσιαστική και άμεση δράση, ώστε η μουσική να βγει από τους 4 τοίχους και να γίνει μέρος της ζωής όλων μας, και παίρνοντας έμπνευση από το κοσμογονικό El Sistema , πρότειναν την δημιουργία μιας συμφωνική ορχήστρας παιδιών και νέων με πυρήνα το Χαλάνδρι προσβλέποντας παράλληλα  και στην συνεργασία των όμορων περιοχών Βριλησσίων και Πεντελικού.

Ο Δήμος Χαλανδρίου αγκάλιασε την ιδέα ίδρυσης της ορχήστρας και την πρωτοβουλία των πολιτών . Τη σύσταση Δημοτικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου σε συνεδρίαση του στις (29/3/2017)

Μέρος της διαδικασίας ίδρυσης αποτελεί η συνεργασία με το συμφωνικό συγκρότημα παιδιών και νέων “THE UNDERGROUND YOUTH ORCHESTRA NETWORK”,  το οποίο προσφέρει δωρεάν τη γνώση και την εμπειρία του σε εκπαιδευτικό και οικονομοτεχνικό επίπεδο προκειμένου να γίνει εφικτή η σωστή δημιουργία και λειτουργία  της Νεανικής Δημοτικής Συμφωνικής Ορχήστρας.

Η “THE UNDERGROUND YOUTH ORCHESTRA NETWORK” δεν έχει οικονομικές αξιώσεις από τον Δήμο και η προσφορά της έχει ως αποκλειστικό κίνητρο την προαγωγή της μουσικής παιδείας.

Όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα, η συνεργασία της με το Δήμο θα διαρκέσει για δύο χρόνια προκειμένου να υλοποιηθεί η ιδέα της δημιουργίας της Δημοτικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων ενώ στη συνέχεια θα διατηρήσει συμβουλευτικό ρόλο για μια ακόμη διετία.

Στόχο του Δήμου αποτελεί η ανεξάρτητη από το πρόγραμμα λειτουργία της Δημοτικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, με δική του ευθύνη, μετά την παρέλευση της πρώτης διετίας.

Ενημέρωση και Δράσεις

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση