Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010), στο Δήμο Χαλανδρίου, όπως και σε όλους τους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους, συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και γνωμοδοτεί το δημοτικό συμβούλιο για κρίσιμα θέματα τοπικής σημασίας.

Πέρα από τις δραστηριότητες της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, ο Δήμος Χαλανδρίου καλεί τους πολίτες σε ανοιχτή διαβούλευση για επιμέρους θέματα σχετικά με την ποιότητα ζωής και το αστικό περιβάλλον.

Διαβούλευση ΣΜΠΕ του ΓΠΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ…

Σχεδιάζοντας μία πόλη που το αυτοκίνητο δεν είναι προτεραιότητα

Ξεκίνησε η διαβούλευση για το ΣΒΑΚ το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής…

Διαβούλευση για την κανονιστική πεζοδρόμων Ηρακλείου – Ιφικράτους – Θουκυδίδου

Τα δύο κείμενα αφορούν μία προσέγγιση μίας κανονιστικής διάταξης για…

Ανοιχτή διαβούλευση για την μελέτη ανάπλασης οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (από…

Υφιστάμενη κατάσταση Στο σύνολό της, η οδός Ηρώων Πολυτεχνείου χαρακτηρίζεται…

Παράταση διαβούλευσης για τις αλλαγές στην πρόταση για την Αναθεώρηση…

Μετά και την συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε την…

1η Πρόσκληση των Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ…

2η Συνεδρίαση 2015 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  2015 - 2η  Συνεδρίαση Δείτε τις…

Δημόσια διαβούλευση για τις 3 κανονιστικές διατάξεις για τα καταστήματα…

Δείτε αναλυτικά τις κανονιστικές διατάξεις για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος…

2η Πρόσκληση των Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ…

Αναβολή παρουσίασης, συνεδρίασης επιτροπής ποιότητας ζωής και επιτροπής διαβούλευσης για…

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση