Την πλήρη λειτουργία του Τοπικού Ιατρείου Κάτω Χαλανδρίου διεκδικεί ο Δήμος Χαλανδρίου με ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου συντασσόμενο πλήρως με τα αιτήματα φορέων, σωματείων και κατοίκων, διεκδικεί, την πλήρη λειτουργία του