Διευκρινήσεις για τον προσωπικό γιατρό

      Παράταση ημερομηνίας εγγραφής: Οι εγγραφές των πολιτών στον «Προσωπικό Γιατρό» συνεχίζονται. Δυστυχώς για κάτοικους αρκετών περιοχών, δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα