Ανακοίνωση αποκομιδής απορριμμάτων

Προς όλους τους κατοίκους της πόλης του Χαλανδρίου.   Με προσωπικό ασφαλείας και με αποκομιδή απορριμμάτων μόνο από ευαίσθητους χώρους της πόλης