Δεν ανακυκλώνουμε τον κορoνoϊό

Οδηγίες του υπουργείου Περιβάλλοντος για την διαχείριση του υγειονομικού υλικού που χρησιμοποιούμε πλέον όλοι: πως το διαχειριζόμαστε μετά την χρήση