Επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Χαλανδρίου με την συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Δήμου Χαλανδρίου  να αναθεωρήσει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων που είχε εκπονηθεί το 2015

Επιχείρηση #καθαρό_Χαλάνδρι

Από το Κάτω Χαλάνδρι ξεκίνησε τις προηγούμενες μέρες η επιχείρηση για το ασβέστωμα του χώρου κάτω από τους κάδους απορριμμάτων,