Σεμινάρια της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Χαλανδρίου, για πρώτες βοήθειες σε πολίτες

Η Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού και  Νέας Γενιάς του Δήμου Χαλανδρίου, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης του προσωπικού της σε θέματα πρώτων βοηθειών, πραγματοποίησε,