Title Image

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο ‘Μελέτη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση’

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο ‘Μελέτη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση’


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Χαλάνδρι, 13 Οκτωβρίου 2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 Αρ. Πρωτ. : 17220

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου  
15234 Χαλάνδρι   


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο «Μελέτη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση», με Α.Μ. 20/09, συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € (ενενήντα χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%), που έχει ενταχθεί στο μέτρο 1.6 «Οριζόντιες δράσεις – Μελέτες οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των οργανισμών Ο.Τ.Α.», του Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Χαλανδρίου.
Η  μελέτη αφορά στον σχεδιασμό, την ανάλυση και τον προγραμματισμό των δράσεων του Δήμου Χαλανδρίου στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται τόσο σε Εθνικό επίπεδο (βλ. Ψηφιακή Στρατηγική, Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση) όσο και Ευρωπαϊκό.  Θα καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου και θα διαπραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν στην Ψηφιακή Σύγκλιση.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 6/11/2009 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00π.μ.
Το έργο έχει διάρκεια 4 (τέσσερις) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00€.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας».
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί με αντικείμενο απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης σε έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ).
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα  (Έλληνες ή Αλλοδαποί),  ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή      βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνονται δημόσια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Τα έξοδα των δημοσιεύσεων βαρύνουν το Δήμο.

Πληροφoρίες : Τμήμα Πληροφορικής, τηλ.:2106860699, fax:2106860680, email: pliroforiki@www.chalandri.gr


Κατεβάστε το Αναλυτικό τεύχος των όρων του διαγωνισμού (σε μορφή .pdf  ).