Title Image

Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ‘Yλικών για χωροθέτηση θέσεων’

Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ‘Yλικών για χωροθέτηση θέσεων’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΗΔ-ΤΘ6

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Χαλάνδρι, 09/02/2012
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  Κ.Α. 20.6699.29
 AΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 99/12  Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


΄Εχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2) Την 11389/93 υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του ΕΚΠOTΑ στους ΟΤΑ, την με αρ. απόφασης 35130/739(ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-10) (Aύξηση ορίου σε 60.000 € του πρόχειρου  διαγωνισμού), Ν. 2286/95 καθώς και του Ν.3852/10.
3)Την με αρ. 21/11 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου για την προμήθεια υλικών για χωροθέτηση θέσεων κάδων προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ 23%, .
4)Την με αρ. 411/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση όρων διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού και ψήφισης σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20.6699.29 του προϋπολογισμού του Δήμου o.ε. 2011.
5) Το από 30/01/2012 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και στο οποίο γίνεται εισήγηση για την αποδοχή της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε στον διαγωνισμό, της εταιρίας Ι.ΝΙΚΑΣ – Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε., και η οποία προσέφερε την ως άνω προμήθεια βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της με Α.Μ. 21/11 στην τιμή των € 14,40 πλέον ΦΠΑ 23% ανά τεμάχιο ελαστικού επαναφερόμενου κολωνακίου και 1,82 € πλέον Φ.Π.Α. 23% ανά κιλό ανακλαστικού χρώματος . Συνολικά λοιπόν προσέφερε 44.283,07 € (καθαρή αξία 36.002,50€ αξία Φ.Π.Α. 8.280,57€)


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1. Αναθέτουμε την προμήθεια υλικών για χωροθέτηση θέσεων κάδων, που αναφέρονται στην με αριθμόν 21/11 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου και στην τεχνική και οικονομική προσφορά, στην εταιρία Ι.ΝΙΚΑΣ – Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ Ο.Ε., Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 41- ΑΘΗΝΑ , με το ποσό των 36.002,50€ επί πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 8.280,57 € συνολικής αξίας 44.283,07 €.
2. Εγκρίνεται η έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του με ΚΑ 20.6699.29 πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2012 στο όνομα της δικαιούχου εταιρίας, βάσει ισόποσων τιμολογίων της και των συνημμένων σχετικών δικαιολογητικών.
3. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στα αρμόδια τμήματα και έλαβε αύξοντα αριθμό 99/12.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ