Title Image

Ανακοίνωση για εταιρείες ΕΣΤΙΑΣΗΣ πρόσκλησης συνεργασίας με το Δήμο Χαλανδρίου για το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Ανακοίνωση για εταιρείες ΕΣΤΙΑΣΗΣ πρόσκλησης συνεργασίας με το Δήμο Χαλανδρίου για το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Χαλάνδρι, 11/10/2013
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   Aρ.Πρ 20806
 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 Μιχάλης Κόσσυβας  
 Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου  ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
 Τ.Κ. 152 34  
 ΤΗΛ. : 213-2023864-874 fax: 2132023863  
 antidimarxos.tanapt@www.chalandri.gr  


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
      
ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Ο Δήμος Χαλανδρίου θα δέχεται προσφορές εταιρειών-καταστημάτων εστίασης προκειμένου να συνεργαστούν για την υλοποίηση προγράμματος προσφοράς χαμηλού κόστους φαγητού στους πολίτες του Δήμου Χαλανδρίου.


Το πρόγραμμα «Σπιτική Κουζίνα για όλους» θα υλοποιηθεί, επιδιώκοντας να συμπαρασταθεί στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (απόρους και οικονομικά αδύναμους) αλλά και πρός τις εργαζόμενες μητέρες, τους εργαζόμενους στο δήμο μας και τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες που υπάρχουν στην πόλη μας, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προσφέροντας χαμηλού κόστους φαγητό σε όλους τους πολίτες.


Για το σκοπό αυτό και για δέκα ημέρες από 21/10/2013 μέχρι 4/11/2013 θα δέχεται προσφορές. Η κατάθεση θα γίνεται στο Δημοτικό κατάστημα Χαλανδρίου, (Αγ.Γεωργίου 30, Τ.Κ.15234), στο Γραφείο Πρωτοκόλλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την ένδειξη: Για το πρόγραμμα «Σπιτική Κουζίνα για όλους».


Το πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:


1. Ο Δήμος Χαλανδρίου θα ορίσει και θα διαθέσει στην εταιρεία ένα χώρο, στον οποίο θα γίνεται καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) η διάθεση του φαγητού προς τους πολίτες.


2. Η εταιρεία που θα αναλάβει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτει το πρότυπο σύστημα ασφαλείας τροφίμων (Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων) HACP/ISO 22000, σύγχρονο και πλήρη εξοπλισμό καθώς και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.3. Τα είδη των προσφερόμενων γευμάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 έως 5 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τα οποία τα δύο (2) να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά κρέας με ενιαία για όλα τα είδη τιμολόγηση από την ταμειακή μηχανή, που θα εγκαταστήσει η εταιρεία στο χώρο.


4. Η διάθεση των εδεσμάτων προς τους πολίτες του Δήμου Χαλανδρίου θα γίνεται υπό την επίβλεψη 2 τουλάχιστον μαγείρων, οι οποίοι αποτελούν υποχρέωση της εταιρείας.


5. Ο Δήμος θα έχει κάθε δικαίωμα διενέργειας ελέγχου και δειγματοληψιών επί των γευμάτων που θα διατίθενται, όποτε το κρίνει απαραίτητο.


6. Οι προσφερόμενες ημερήσιες μερίδες να μπορούν στη φάση ανάπτυξης του προγράμματος να φθάσουν (ανάλογα τη ζήτηση) τις 300 μερίδες τουλάχιστον.


7. Η διαφημιστική καμπάνια του προγράμματος θα βαρύνει την εταιρεία στο σύνολό της και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει 50.000 φυλλάδια (flyers) και 500 αφίσες καθώς και τα μπάνερ και τη γραφιστική διακόσμηση του διατειθέμενου  χώρου με το λογότυπο του Δήμου.


8. Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πέρα από τη βεβαίωση δυνατότητας υλοποίησης και τα απαραίτητα πιστοποιητικά, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, προφίλ της εταιρείας. Κλειστό φάκελο προτεινόμενης τιμής γεύματος (ανά μερίδα, ενιαία για όλες) με εγγύηση μη αύξησης της τιμής για τα δύο τουλάχιστον επόμενα χρόνια. Μετά το πέρας των δύο (2) αυτών ετών μια πιθανή αύξηση θα απαιτεί συναίνεση και του Δήμου για τη συνέχιση του προγράμματος.


9. Εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότερες από μια (1) εταιρείες και με την προϋπόθεση ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά κριθούν ότι καλύπτουν τους όρους της παρούσας, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι ενώπιον επιτροπής του Δήμου για να ανοιχθούν οι κλειστές προσφορές με τελικό κριτήριο επιλογής την προτεινόμενη τιμή ανά γεύμα.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ