Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπηρεσίας με αντικείμενο: «Υδροστατικός έλεγχος φιαλών φυσικού αερίου και έλεγχος καλής λειτουργίας του κυκλώματος φυσικού αερίου των δύο απορριμματοφόρων του Δήμου μας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και Α.Μ. 110/2019

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση