Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ανθέων για το στολισμό του Ι.Ν. σε μνημόσυνα και κηδείες» και Α.Μ. 52/2020 με την διαδικασία της απευθειας ανάθεσης

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση