Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και Α.Μ. 36/2020Δείτε αναλυτικότερα:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020 A.M. 36/2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11

ΕΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,5,6,7,10,11 σε μορφή .pdf και .zip

ΕΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 8,9 σε μορφή .pdf και .zip

 Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση