Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και πίνακες απορριπτέων ΣΟΧ 1/2020 ( αρ. πρωτ. 3981/31.1.2020)Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) ΔΕ Οδηγών Δημοτικής Συγκοινωνίας και ενός (1) ΔΕ Τεχνίτη Ξυλουργού.

Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και πίνακες απορριπτέων ΣΟΧ 1/2020 ( αρ. πρωτ. 3981/31.1.2020) για την πρόσληψη τριών (3) ΔΕ Οδηγών Δημοτικής Συγκοινωνίας και ενός (1) ΔΕ Τεχνίτη Ξυλουργού.

Δείτε αναλυτικότερα:

 

 

 Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση