Το τμήμα «Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης» του Δήμου Χαλανδρίου, το Δημοτολόγιο, όπως το γνωρίζουν οι πολίτες, λειτουργεί στο δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου).

Λειτουργία: Δευτέρα έως Πέμπτη, 08:00-13:30.
Επικοινωνία: dimotologio@halandri.gr
Κάντε κλικ στα παρακάτω κουμπιά, ώστε να πληροφορηθείτε για τις απαιτούμενες ενέργειες σε κάθε περίπτωση:

Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης

Δικαιολογητικά

Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου μπορεί να χορηγηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του σε άλλο πολίτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή

Σημείωση: Γονέας ενηλίκου δεν μπορεί να παραλάβει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό χωρίς εξουσιοδότηση

Αίτηση αρχικής εγγραφής και υπεύθυνη δήλωση

Δικαιολογητικά

Αίτηση αρχικής εγγραφής και υπεύθυνη δήλωση (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 

Αίτηση για την εγγραφή αδηλώτου

Δικαιολογητικά

Αίτηση για την εγγραφή αδηλώτου (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 

Γενική αίτηση δημοτολογίου

Δικαιολογητικά

Γενική αίτηση Δημοτολογίου (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 

Υπεύθυνη δήλωση αδηλώτου ανήλικου

Δικαιολογητικά

Υπεύθυνη δήλωση αδήλωτου ανήλικου (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 

Υπεύθυνη δήλωση αδηλώτου ενηλίκου

Δικαιολογητικά

Υπεύθυνη δήλωση αδήλωτου ενηλίκου (Κάντε click για να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση)

Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 

Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

Δικαιολογητικά

Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου μπορεί να χορηγηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του σε άλλο πολίτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή

Σημείωση: Γονέας ενηλίκου που έχει διαφορετική οικογενειακή μερίδα, δεν μπορεί να παραλάβει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό χωρίς εξουσιοδότηση

Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Δικαιολογητικά

Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου μπορεί να χορηγηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του σε άλλο πολίτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή

Σημείωση: Γονέας ενηλίκου δεν μπορεί να παραλάβει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό χωρίς εξουσιοδότηση

Έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

Χορηγείται μόνο σε ανήλικα κάτω των 12 ετών

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση του γονέα (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα του γονέα
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία του ανηλίκου
 • Παρουσία του τέκνου

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Σε περίπτωση απουσίας του τέκνου χορηγείται από το Δήμο ειδικό πιστοποιητικό γέννησής του και η ταυτοπροσωπία πραγματοποιείται στο Αστυνομικό Τμήμα (με παρουσία του τέκνου και φωτογραφία).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση (μειωμένης θητείας)

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορούν να αιτηθούν και να παραλάβουν και οι γονείς του στρατεύσιμου. Σε περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων είναι δημότης άλλου δήμου αναζητείται από το Τμήμα, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, υπηρεσιακά

Πιστοποιητικό πλησιεστέρων (εγγυτέρων) συγγενών αποβιώσαντος

Εκδίδεται μόνο όταν ο θανών ή θανούσα είναι Δημότης Χαλανδρίου

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση ενός από τους πλησιέστερους συγγενείς (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου μπορεί να χορηγηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του σε άλλο πολίτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του Δημότη, εκδίδεται δε με βάση τα Δημοτολόγια ή άλλα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στο Δήμο ή από στοιχεία τα οποία προκύπτουν από έρευνα την οποία υποχρεούνται να διενεργεί το Τμήμα με αλληλογραφία με άλλες αρχές.

Τα πρόσωπα που υπεισέρχονται σε αυτό καλούνται εξ αδιαθέτου κληρονόμοι και καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής των άρθρων 1813-1823 του Αστικού Κώδικα, ενώ κρίσιμος χρόνος για να συμπεριληφθούν σε αυτό είναι ο χρόνος θανάτου του κληρονομούμενου. Όταν εκδοθεί το πιστοποιητικό, κατακρατείται στον οικογενειακό φάκελο του αποβιώσαντος και χορηγείται αντίγραφό του, όταν σε μεταγενέστερο χρόνο ζητηθεί τέτοιο πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό, τότε χρησιμοποιούνται υπεύθυνες δηλώσεις δύο μαρτύρων του Ν.1599/1986.

Κυρίαρχο στοιχείο για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είναι η α) ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια και β) η έρευνα εκ μέρους των Δήμων για τη συλλογή επισήμων στοιχείων.

Η διάγνωση του εννόμου συμφέροντος προσώπου προκειμένου να του χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (αποβιώσαντος), γίνεται από το Δήμο που το εκδίδει. Εάν ο Δήμος αδυνατεί να προβεί στη διάγνωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει άδεια Εισαγγελέα.

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του σε άλλο πολίτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή

Εγγραφή τέκνου στο δημοτολόγιο

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τέκνου

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης με καταχωρημένη τη Λύση

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του σε άλλο πολίτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή

Δημοτολογική τακτοποίηση ανήλικων τέκνων λόγω λύσης γάμου των γονέων

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένη τη Λύση

Σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Τελεσίδικη Απόφαση Λύσης Γάμου του αρμόδιου δικαστηρίου στην οποία αναφέρεται η οριστική ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων

β. Ιδιωτικό Συμφωνητικό

γ. Έκθεση Παραίτησης από τα ένδικα μέσα

δ. Πιστοποιητικό Περί μη άσκησης ένδικων μέσων από τη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου

Σε περίπτωση αντιδικίας απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Τελεσίδικη Απόφαση Λύσης Γάμου του αρμόδιου δικαστηρίου στην οποία αναφέρεται η οριστική ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων

β. Έκθεση Επίδοσης της εν λόγω απόφασης

γ. Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας από τη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

Σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του σε άλλο πολίτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή

Εγγραφή ανήλικου τέκνου στα Μητρώα Αρρένων και στα Δημοτολόγια

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση του Γονέα (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Γονέα περί μη εγγραφής του τέκνου στα Μητρώα Αρρένων (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του τέκνου
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου των γονέων
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία του τέκνου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδεται από την υπηρεσία)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Αρχική εγγραφή στα Δημοτολόγια λόγω πολιτογράφησης

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με συνημμένα τα Πιστοποιητικά που είχαν κατατεθεί στο Φάκελο του ενδιαφερόμενου.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Δημοτολόγια του κράτους (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 • Πρόσφατο (6μηνου) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Μεταδημότευση λόγω διετούς κατοικίας

Δικαιολογητικά

 • Βεβαίωση Διετούς Κατοικίας (εκδίδεται από το Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών του Δήμου)
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Υπεύθυνη Δήλωση Περί μη τέλεσης γάμου (χορηγείται από την υπηρεσία σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι άγαμος)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Μεταδημότευση λόγω γάμου

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Μεταδημότευση λόγω λύσεως γάμου

Δικαιολογητικά

Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση Των πρώην συζύγων, λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν από το γάμο

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Μεταδημότευση λόγω αρχικής δημοτικότητας

Δικαιολογητικά

Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση του ενήλικου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα, που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μια μόνο φορά.

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Μεταδημότευση ανηλίκου λογω αλλαγής επιμέλειας

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένη τη Λύση

Σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Τελεσίδικη Απόφαση Λύσης Γάμου του αρμόδιου δικαστηρίου στην οποία αναφέρεται η οριστική ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων

β. Ιδιωτικό Συμφωνητικό

γ. Έκθεση Παραίτησης από τα ένδικα μέσα

δ. Πιστοποιητικό Περί μη άσκησης ένδικων μέσων από τη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου

Σε περίπτωση αντιδικίας απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Τελεσίδικη Απόφαση Λύσης Γάμου του αρμόδιου δικαστηρίου στην οποία αναφέρεται η οριστική ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων

β. Έκθεση Επίδοσης της εν λόγω απόφασης

γ. Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας από τη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου

Σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του σε άλλο πολίτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Αλλαγή επωνύμου

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Παράβολο Δημοσίου αξίας 15 ευρώ
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (Αναζητείται υπηρεσιακά)
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου Εκδίδεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. (Αναζητείται υπηρεσιακά)
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για άνδρες (Εκδίδεται από το κατά τόπον στρατολογικό γραφείο).

(Αναζητείται υπηρεσιακά)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Εγγραφές-Διαγραφές ετεροδημοτών

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr

Δήλωση πολιτογράφησης

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ
 • Πρωτότυπο Ξενόγλωσσο πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και, εν συνεχεία, μεταφρασμένο είτε από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών (ΑΡΙΩΝΟΣ 10, ΑΘΗΝΑ) είτε από Έλληνα δικηγόρο (όχι μεταφραστικά κέντρα)
 • Αποδεικτικό κατοικίας στον Δήμο Χαλανδρίου (εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου έτους ή λογαριασμό ΔΕΚΟ)
 • Δύο Έλληνες μάρτυρες

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης

Σημεία Υποβολής Αίτησης

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Σημεία Παραλαβής

Δημαρχείο Χαλανδρίου (Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου)

Email επικοινωνίας : dimotologio@halandri.gr