Title Image

Health and Safety Awards 2021 – Βράβευση του Δήμου Χαλανδρίου για τη διαμόρφωση διαδικασιών στη διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας στο αμαξοστάσιο

Health and Safety Awards 2021 – Βράβευση του Δήμου Χαλανδρίου για τη διαμόρφωση διαδικασιών στη διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας στο αμαξοστάσιο

Το Σύστημα Διαδικασιών για την Οργάνωση των δραστηριοτήτων  της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων που έχει εκπονήσει και εφαρμόζει σταδιακά ο Δήμος Χαλανδρίου, βραβεύτηκε στον πανελλαδικό διαγωνισμό Health and safety awards 2021, ο οποίος αφορά σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).

Ο Δήμος Χαλανδρίου βραβεύτηκε μαζί με την εταιρεία ΓΕΠ Α.Ε. στην κατηγορία «Τοπική Αυτοδιοίκηση» για την εργασία «Ανάπτυξη Συστήματος Διαδικασιών για την Οργάνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης», στην ειδική τελετή που διοργανώθηκε την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το αμαξοστάσιο ως βιομηχανική εγκατάσταση

Η βασική ιδέα της βραβευθείσας εργασίας, όπως εξηγεί ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Διαχείρισης Απορριμμάτων, ήταν η θεώρηση του αμαξοστασίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Χαλανδρίου ως βιομηχανικής εγκατάστασης, όπου η οργάνωση των καθημερινών διαδικασιών του γίνεται με βάση την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, με χρήση γραπτών εντολών «αδειών» εργασίας στα πρότυπα των διαδικασιών που ακολουθούνται στην χημική βιομηχανία.

Σημειώνεται ότι τα αμαξοστάσια των υπηρεσιών καθαριότητας των ΟΤΑ στις πλείστες των περιπτώσεων περιλαμβάνουν δραστηριότητες που μακροσκοπικά τα κατατάσσουν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ύπαρξη αυτοκινούμενου εξοπλισμού βαρέως τύπου, ανάπτυξη συνεργείων με δυνατότητα μεγάλων συντηρήσεων με αρκετά μεγάλη εγκαταστημένη ισχύ, χώροι αποθήκευσης υλικών όλων των ειδών, αποθήκες καυσίμων, πλυντήρια οχημάτων, λιπαντήρια, εργαστήρια σιδηροκατασκευών, ηλεκτρολογεία και εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης απορριμμάτων συνιστούν την συνήθη εικόνα ενός αμαξοστασίου στους αστικούς δήμους. Ταυτόχρονα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τέτοιες δραστηριότητες (φυλάκια, γραφεία προσωπικού, χώροι ενδιαίτησης, χώροι στάθμευσης, αποδυτήρια).

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Χαλανδρίου ζήτησε από την ΓΕΠ ΑΕ –που παρέχει υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία- την ανάπτυξη μιας σειράς διαδικασιών που θα έβαζαν τα ζητήματα της ασφάλειας και της υγιεινής στο προσκήνιο, στη διαχείριση της καθημερινότητας του αμαξοστασίου.

Διαμορφώθηκαν κανόνες ασφάλειας του χώρου και του προσωπικού

Στην πρώτη φάση «σκαναρίστηκε» η καθημερινότητα του χώρου του αμαξοστασίου. Διερευνήθηκαν όλες οι δραστηριότητες, ελέγχθηκαν τα αρχεία, έγιναν αυτοψίες και εξετάστηκαν όλες οι θέσεις εργασίες και οι ειδικότητες που υπήρχαν στην διεύθυνση. Έγιναν μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων σε εργαζόμενους ενώ συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια που αφορούσαν στις προτεραιότητες των ίδιων των εργαζομένων για τα ζητήματα ασφάλειας στην εργασία τους.

Με βάση τα ευρήματα –πρακτικά πρόκειται για μία μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου-  και τη διοικητική δομή της υπηρεσίας επιλέχθηκε η ανάπτυξη διαδικασιών που διαμορφώνουν γενικούς κανόνες ασφάλειας στη διαχείριση του χώρου και του προσωπικού (διαδικασία χορήγησης ΜΑΠ, διαδικασία εισόδου στο χώρο, διαδικασία μηχανημάτων – οχημάτων, διαδικασία κίνησης και στάθμευσης).

Ταυτόχρονα, για τις βαριές εργασίες που αποτελούν τις βασικές δραστηριότητες του αμαξοστασίου (επισκευή, συντήρηση οχημάτων και αποκομιδή πάσης φύσης απορριμμάτων) αναπτύχθηκαν έντυπα στη λογική των «αδειών» εργασίας που χρησιμοποιούνται στα διυλιστήρια πετρελαίου.

Κάθε εργασία αποτυπώνεται σε έντυπο όπου περιγράφονται το σύνολο των υποχρεώσεων σε τεχνικό επίπεδο που πρέπει να τηρηθούν καθώς και το σύνολο των απαιτήσεων ασφάλειας που πρέπει  να ικανοποιούνται για την εκτέλεσή της.

Για οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή αποκομιδής πρέπει να υπάρχει το συγκεκριμένο έντυπο, να υπάρχει δλδ η «άδεια» εκτέλεσης της εργασίας. Η διαδικασία αναπτύσσει ρόλους γι’ αυτόν που συντάσσει την «άδεια» και γι’ αυτόν που εκτελεί την «άδεια», οι οποίοι και υπογράφουν τα αντίστοιχα σημεία. Η «άδεια» κλείνει και αρχειοθετείται με την επιτυχή λήξη της εργασίας (είτε πρόκειται είτε για δρομολόγιο αποκομιδής).

Η εφαρμογή

Οι διαδικασίες που παρουσιάζονται παραπάνω ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από το καλοκαίρι του 2020. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 εφαρμόζονται οι «άδειες» εργασιών συντήρησης στο συνεργείο του αμαξοστασίου.

«Δυστυχώς το δεύτερο κύμα της Covid-19 μας υποχρέωσε από τον Νοέμβρη του 2020 σε σημαντικές διοικητικές αλλαγές, καθώς διαδοχικές καραντίνες και κρούσματα διαμόρφωσαν προτεραιότητες που οδήγησαν στην προσωρινή παύση των «αδειών» εργασίας. Η εφαρμογή των διαδικασιών αυτών θα επανεκκινήσει μετά το πέρας της περιόδου των εκτάκτων μέτρων, καθώς θα προχωράει και η θωράκιση των εργαζομένων με τους εμβολιασμούς», υπογράμμισε ο κ. Γερολυμάτος.

Τέλος, ευχαρίστησε την ΓΕΠ Α.Ε. για την συνεργασία και ειδικά τους Δρ. Παν. Παπαδόπουλο Διευθυντή Ανάπτυξης της ΓΕΠ  και τον Μηχανολόγο Ι. Βότση συντονιστή της ομάδας έργου που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του εγχειρήματος.