Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινήσεων στην περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου πρός αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19», στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με Α.Μ. 81/2020

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση