Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ & ΕΜΒΟΛΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α – ΟΜΑΔΑ Β)» με Α.Μ. 96/2020 και τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση