Ερωτηματολόγια ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων (ΣΔΑΕΚ)ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΔΑΕΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

Ερωτηματολόγια  για την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων με τις διάφορες κατηγορίες πολιτών»

Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και απαιτεί δράσεις και συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών όλης της υφηλίου. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την Ενεργειακή Απόδοση και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις περιοχές τους. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να μειώσουν τις εκπομπές του CO2 στην έκταση των δήμων τους κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.

Ο Δήμος Χαλανδρίου αποφάσισε να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Νέο Σύμφωνο των Δημάρχων με την υπ.αριθμ.:224/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών ανέλαβε τη δέσμευση να ακολουθήσει βήμα προς βήμα το σχετικό χάρτη πορείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ).

Στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΔΑΕΚ, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να καταγραφούν και να αποτυπωθούν οι τάσεις και οι καθημερινές συμπεριφορές και συνήθειες που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την κλιματική αλλαγή. Για το λόγο αυτό ζητείται να συμπληρωθούν σχετικά ερωτηματολόγια από τους Δημοτικούς Υπαλλήλους, εκπροσώπους του τριτογενή τομέα (επιχειρήσεις), του οικιακού τομέα (νοικοκυριά), εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το σκοπό αυτό ζητάμε τη συνεργασία σας και παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια που αναπτύχθηκαν μέσω της Google forms και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλανδρίου. Για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα χρειαστούν το πολύ 5 λεπτά από το χρόνο σας, τα οποία όμως θα βοηθήσουν σημαντικά στην κατάστρωση του τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα.

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας και τη συμβολή σας σ’ αυτή την προσπάθεια.

Αν είστε Δημοτικός Υπάλληλος πατήστε εδώ

Αν είστε Eπιχειρηματίας πατήστε εδώ

Αν είστε Kάτοικος του Χαλανδρίου πατήσετε εδώ

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το Νέο Σύμφωνο των Δημάρχων πατήστε εδώ

 Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση