Ενημερωτικό Μήνυμα της ΓΓΠΠ: « Προστασία από Σεισμό»Προστασία από Σεισμό

 

 

Σχετικά ενημερωτικά έντυπα και οδηγίες προστασίας από σεισμό:

– στήν ιστοσελίδα του Δήμου Χαλανδρίου:

Oδηγίες  και  Μέτρα Προστασίας  σε περίπτωση Σεισμού

 

– στήν ιστοσελίδα της Περιφέρειας:

Ενημερωτικό έντυπο με χρήσιμες οδηγίες για θέματα προστασίας από το σεισμικό κίνδυνο

Οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση σεισμού

 

 

 Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση