Προνοιακά επιδόματα

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης, μεταβιβάστηκε στους δήμους η αρμοδιότητα της καταβολής επιδομάτων σε αναπήρους και λοιπές ευπαθείς ομάδες. Ο Δήμος Χαλανδρίου από 1/11/2016 έχει αναλάβει την διοικητική υποστήριξη  και καταβολή των Προνοιακών Επιδομάτων στους δικαιούχους κατοίκους του.

Οι κατηγορίες των προνοιακών επιδομάτων είναι οι κάτωθι:

 1. Επίδομα Κίνησης
 2. Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας
 3. Επίδομα Μειωμένης Όρασης
 4. Επίδομα Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης
 5. Επίδομα Κωφών και Βαρήκοων
 6. Επίδομα Μεσογειακής Αναιμίας και λοιπών Αιματολογικών Παθήσεων.
 7. Επίδομα Παραπληγίας, Τετραπληγίας και ακρωτηριασμένων ανασφαλίστων
 8. Επίδομα Παραπληγίας, Τετραπληγίας και ακρωτηριασμένων Δημοσίου
 9. Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης
 10. Επίδομα Νόσου Χάνσεν
 11. Επίδομα Ομογενών
 12. Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Η καταβολή των επιδομάτων γίνεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 2106899911-912-913-929, ηλεκτρονικά στο e-mail: koinoniki.ipiresia@www.chalandri.gr

Ημέρες και ώρες για το κοινό:  Δευτέρα έως Πέμπτη 9.00-13.00.

Ενημέρωση και Δράσεις

Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση