Αποφάσεις σχολικής επιτροπής

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Σύμβαση λογιστή

 • ΑΔΑ : 9ΟΧ3ΟΕ8Χ-ΘΓΑ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 14-2019
 • Ημ. Έκδοσης :15/03/2019

έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στο 9 Δημ για 1&2 όροφο.

 • ΑΔΑ : 6ΠΚ2ΟΕ8Χ-ΖΣΦ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 22-2019
 • Ημ. Έκδοσης :15/03/2019

ορισμό δικηγόρου για την αγωγή των καθαριστριών

 • ΑΔΑ : 9Κ7ΔΟΕ8Χ-ΙΛΘ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 31-2019
 • Ημ. Έκδοσης :15/03/2019

ορισμό δικηγόρου για 2 Δημ.

 • ΑΔΑ : 6ΝΘΛΟΕ8Χ-1Κ9
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 30-2019
 • Ημ. Έκδοσης :15/03/2019

ορισμό δικηγόρου και δικαστ. επιμ για 12ο Νηπ

 • ΑΔΑ : ΩΖ4ΚΟΕ8Χ-Υ7Τ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 29-2019
 • Ημ. Έκδοσης :15/03/2019

έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στο 7-10 Δημ. για αγορά φωτοτυπικού.

 • ΑΔΑ : ΡΡΙΔΟΕ8Χ-8ΝΠ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 28-2019
 • Ημ. Έκδοσης :15/03/2019

έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στο 16 Νηπ. για αγορά φωτοτυπικού.

 • ΑΔΑ : ΨΝΡ9ΟΕ8Χ-70Μ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 27-2019
 • Ημ. Έκδοσης :15/03/2019

έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στο 16 Δημ. για χρονοδιακόπτη

 • ΑΔΑ : 6ΜΥΝΟΕ8Χ-8Α2
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 26-2019
 • Ημ. Έκδοσης :15/03/2019

έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στο 16 Δημ. για επιδιόρθωση πορτών

 • ΑΔΑ : 9ΚΥΡΟΕ8Χ-3ΒΟ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 25-2019
 • Ημ. Έκδοσης :15/03/2019

κτακτη οικονομική επιχορήγηση στο 9 Νηπ για ανταλλακτικό καυστήρα.

 • ΑΔΑ : Ρ48ΘΟΕ8Χ-0Φ3
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 24-2019
 • Ημ. Έκδοσης :15/03/2019
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση