Αποφάσεις σχολικής επιτροπής

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις οφειλές του κυλικείου του 4ου Δημ.

  • ΑΔΑ : ΨΕΒΒΟΕ8Χ-Ψ1Ξ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 40/2020
  • Ημ. Έκδοσης :11/03/2020
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση