Αποφάσεις σχολικής επιτροπής

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Κατακύρωση διαγωνισμού για το κυλικείο του 14ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου.

 • ΑΔΑ : ΨΔΣ5ΟΕ8Χ-ΠΗΤ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 61-2019
 • Ημ. Έκδοσης :25/06/2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο 2ου Δημοτικού Σχολείου.

 • ΑΔΑ : ΨΥΠΩΟΕ8Χ-Α9Ε
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 66-2019
 • Ημ. Έκδοσης :25/06/2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης του 12ου Δημοτικού Σχολείου.

 • ΑΔΑ : 9Ε6ΒΟΕ8Χ-Ζ41
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 64-2019
 • Ημ. Έκδοσης :25/06/2019

Κατακύρωση διαγωνισμού για το κυλικείο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου.

 • ΑΔΑ : 6Μ4ΝΟΕ8Χ-ΦΗΜ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 62-2019
 • Ημ. Έκδοσης :25/06/2019

Κατακύρωση διαγωνισμού για το κυλικείο του 16ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου.

 • ΑΔΑ : ΨΓΘΩΟΕ8Χ-Λ6Δ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 60-2019
 • Ημ. Έκδοσης :25/06/2019

Διαχωρισμός των οικονομικών μεταξύ 3Δημ και 3Νηπ.

 • ΑΔΑ : 61ΖΤΟΕ8Χ-4Α4
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 59-2019
 • Ημ. Έκδοσης :25/06/2019
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση