Αποφάσεις σχολικής επιτροπής

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Κατανομή πιστώσεων στα σχολεία της Α' Βάθμιας του Δήμου Χαλανδρίου.

 • ΑΔΑ : Ψ7ΠΧΟΕ8Χ-7ΣΡ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 54-2019
 • Ημ. Έκδοσης :14/05/2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 16 Δημ.

 • ΑΔΑ : ΨΧ3ΛΟΕ8Χ-ΙΤ9
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 53-2019
 • Ημ. Έκδοσης :14/05/2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 6 Δημ

 • ΑΔΑ : 6Π5ΕΟΕ8Χ-Ν2Ψ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 52-2019
 • Ημ. Έκδοσης :14/05/2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος στο 5 Δημοτικό.

 • ΑΔΑ : Ω587ΟΕ8Χ-ΙΔΣ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 51-2019
 • Ημ. Έκδοσης :14/05/2019
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση