Αποφάσεις σχολικής επιτροπής

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Έγκριση παραχώρησης χώρου στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 3ου Δημ.

 • ΑΔΑ : ΨΦΓΕΟΕ8Χ-ΟΚΛ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 125/2019
 • Ημ. Έκδοσης :04/11/2019

Έγκριση επιτροπών ελέγχου κυλικείων στα σχολεία της α' βαθμιας

 • ΑΔΑ : 9Α4ΙΟΕ8Χ-Α2Ζ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 124/2019
 • Ημ. Έκδοσης :04/11/2019

Έγκριση κατανομής στα σχολεία της α' βάθμιας

 • ΑΔΑ : ΡΟΟ3ΟΕ8Χ-ΠΞΞ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 123/2019
 • Ημ. Έκδοσης :04/11/2019

Έγκριση πρακτικού για έκδροση e-banking για την Τράπεζα Πειραιώς

 • ΑΔΑ : 6ΛΑΩΟΕ8Χ-ΤΓΧ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 122/2019
 • Ημ. Έκδοσης :04/11/2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση σε σώμα της πρωτοβάθμιας Σ.Ε.

 • ΑΔΑ : Ψ7ΣΨΟΕ8Χ-ΡΝΖ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 12/2019
 • Ημ. Έκδοσης :04/11/2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση προμήθειας τζαμιών

 • ΑΔΑ : Ω6ΟΩΟΕ8Χ-2ΦΜ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 89/2019
 • Ημ. Έκδοσης :29/10/2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση συνοδευτικής μελέτης του 7-10Δημοτικού

 • ΑΔΑ : ΨΞΘΗΟΕ8Χ-ΒΑΟ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : 110-2019
 • Ημ. Έκδοσης :24/10/2019
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση