Τεχνικά προγράμματα

Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου περιλαμβάνει το σύνολο των συνεχιζόμενων έργων και μελετών, που έχουν ήδη ξεκινήσει ή πρόκειται να ξεκινήσουν, καθώς και νέα έργα και μελέτες που προβλέπεται να υλοποιηθούν από τον Δήμο. Παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία για την προβλεπόμενη πίστωση, την πηγή της χρηματοδότησης και την κατάσταση του έργου ή της μελέτης. Καταρτίζεται σε ετήσια βάση από την εκτελεστική επιτροπή του δήμου. Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το τεχνικό πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί τη βάση, αλλά και την προϋπόθεση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του δήμου

Επιλογές Αναζήτησης

Αναζητήστε την πράξη που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία:

Λογιστική τακτοποίηση

 • ΑΔΑ : ΩΒΡ0ΩΗΔ-ΘΤΞ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : Β1664/19
 • Ημ. Έκδοσης :15/11/2019

Λογιστική τακτοποίηση παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος

 • ΑΔΑ : 6ΖΗΔΩΗΔ-15Δ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : Β1663/19
 • Ημ. Έκδοσης :15/11/2019

Λογιστική τακτοποίηση παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος

 • ΑΔΑ : 6ΓΤΤΩΗΔ-Ε9Ψ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : Β1661/19
 • Ημ. Έκδοσης :15/11/2019

Λογιστική τακτοποίηση παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος

 • ΑΔΑ : ΩΜ98ΩΗΔ-ΖΛΨ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : Β1660/19
 • Ημ. Έκδοσης :15/11/2019

Λογιστική τακτοποίηση παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος

 • ΑΔΑ : 61ΘΩΩΗΔ-ΠΨΛ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : Β1659/19
 • Ημ. Έκδοσης :15/11/2019

Λογιστική τακτοποίηση παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος

 • ΑΔΑ : ΨΒΒΖΩΗΔ-Β3Δ
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : Β1658/19
 • Ημ. Έκδοσης :15/11/2019

Λογιστική τακτοποίηση παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος

 • ΑΔΑ : 97ΣΧΩΗΔ-Θ35
 • Αρ. Πρωτοκόλλου : Β1657/19
 • Ημ. Έκδοσης :15/11/2019
Εμφάνιση μπάρας
Κρύψιμο μπάρας
Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση